همکاری با مدمال

 

خانواده مدمال همیشه به دنبال بهترین هاست . به نحوی که این شور و اشتیاق بهتر شدن به دی ان ای و ساختار مدمال تبدیل شده است .

اگر شما هم در وجود خود این شور به بهترین بودن را احساس میکنید و به دنبال بستری برای شکوفایی و ارائه توانایی های خود هستید ، اگر به دنبال یک تیم خلاق و همیشه رو به جلو هستید و اگر ورای یک شغل به

تخصص و خلاقیت خود مینگرید ، خانواده بزرگ مدمال به شما خوش آمد میگوید .

رزومه خود را از طریق ایمیل به job@mode-mall.com ارسال کنید .

 

 

ارسال شکایت

عنوان *

متن شکایت